....."V tomhle světě ještě je dobro, pane Frodo. Stojí za to o něj bojovat".....

Pán prstenů

Éomerova výzva - Návrat krále

24. dubna 2006 v 11:13 | moni333
Přišla naše hodina!
Rohanští jezdci, složili jste přísahy!
Nyní je splňte!
Pánu a vlasti!

Monolog Théodena - Dvě věže

24. dubna 2006 v 11:11 | moni333
Kde je teď jezdec a kůň?
Kde roh, který pěje?
Jako déšť na horách přešly a jako větérek v louce.
Na západ odešly naše dny, přes kopce ........... do stínu.
Jak k tomu vlastně došlo?

Pipinův song

24. dubna 2006 v 11:09 | moni333
Původní verze Pipinova songu z "Návratu krále" v českém jazyce
Domov je za mnou, svět přede mnou.
Kterou jen dát se pěšinou?
Stínem půjdu celou noc, než hvězdy přijdou na pomoc.
Padla mlha,
padl stín,
padly mraky
nevidím......... nevidím.

Prolog Galadriel - Společenstvo prstenu

16. prosince 2005 v 15:36 | moni333
Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno, neboť již nežije nikdo, kdo by to pamatoval.
Vše začalo kováním velkých prstenů. Tří dostali elfové, nesmrtelní, nejmoudřejší a nejsličnější ze všech bytostí. Sedm dostali páni trpaslíků, skvělí kovkopové a řemeslníci ze síní pod horami. A devět, devět prstenů bylo darováno plemeni lidí, kteří ze všeho nejvíc touží pomoci. V prstenech byla spoustána síla a vůle k opanování každého plemene. Všichni však byli podvedeni, neboť byl ukován další prsten. V zemi Mordor, v ohních Hory osudu, pán Sauron tajně ukoval vládnoucí prsten, aby ovládal všechny ostatní. Do tohoto prstenu vložil svou krutost, svou zlobu a svou vůli ovládnout vše živé. Jeden prsten, aby vládl všem.
Jedna po druhé padaly svobodné říše Středozemě pod moc prstenu. Byli však i takoví, kteří odporovali. Proti mordorským vojskům vytáhlo poslední spojenectví lidí a elfů a na úbočích Hory osudu bojovalo za svobodu Středozemě. Vítězství bylo blízko. Moc prstenu se však nedala zničit. Právě v tom okamžiku, kdy všechna naděje pohasla, uchopil králův syn Isildur otcův meč.
Sauron, nepřítel svobodných národů Středozemě, byl poražen. Prsten získal Isildur. Dostal jedinečnou příležitost zničt zlo jednou provždy. Avšak lidská srdce se snadno nechají zkazit. A prsten moci má vlastní vůli. Zradil Isildura a usmrtil ho. A věci jež neměly být zapomenuty, byly ztraceny.
Z historie se stala pověst a z pověsti báje. Na dva a půl tisíce let zmizel prsten z povědomí všech. Až se naskytla příležitost a on polapil nového nositele.
Prsten přišel k tvorovi jménem Glum, který jej odnesl hluboko do temných chodeb pod Mlžnými horami. A tam se stalo, že prsten jej pohltil. Prsten přinesl Glumovi nepřirozeně dlouhý život. Celých 500 let mu otravoval mysl. A v temnotě glumovy jeskyně vyčkával. Do hvozdů světa se opět vplížila tma. Šířily se pověsti o stínu na východě. Šeptalo se o bezejmenném postrachu. A prsten moci postřehl, že přišel jeho čas. Opustil Gluma.
Stalo se však něco, co prsten nezamýšlel. Zvedl jej nejnepravděpodobnější tvor jakého si lze představit - hobit - Bilbo Pytlík z Kraje. Brzy totiž přijde čas, kdy hobiti budou utvářet osudy všech.
foto převzato ze stránek http://www.lordoftherings.mysteria.cz/

Monolog Galadriel k Elrondovi - Dvě věže

16. prosince 2005 v 14:48 | moni333
........... Moc nepřítele roste. Sauron použije svou loutku - Sarumana, aby zničil rohanský lid. Vojsko Železného pasu bylo vypuštěno. Sauronovo oko se nyní obrací ke Gondoru. Poslednímu svobodnému lidskému království. Jeho válka přijde na tuto zemi rychle. Cítí, že prsten je blízko. Síla toho, kdo nese prsten slábne. Frodo začíná v duchu chápat, že to poslání ho bude stát život. To víš, předvídal si to. Všichni jsme na sebe vzali to nebezpečí. V houstnoucí tmě vůle prstenu sílí. Usilovně se snaží si najít cestičku zpátky do rukou lidí. Lidí, kteří se tak snadno dají svést jeho mocí. Gondorskému kapitánovi stačí natáhnout ruku, prsten si vzít a svět padne. Nyní je blízko. Tak blízko dosažení svého cíle. Neboť Sauron získá vládu nade vším životem na této zemi až do skonání světa. Čas elfů minul. Ponecháme Středozem jejímu osudu? Necháme je stát samotné?
foto převzato ze stránek http://www.lordoftherings.mysteria.cz/

Gandalfův rozhovor s Pipinem - Návrat krále

14. prosince 2005 v 19:24 | moni333
  • Pipin: Nečekal jsem takový konec. Gandalf: Konec? Tady cesta nekončí. Smrt je jen další cesta, kterou musíme jít. Šedá dešťová záclona tohoto světa se rozestře a promění se ve stříbrné sklo - a pak to uvidíš.......Pipin: Co? ...... Gandalfe?...... Co uvidím?Gandalf: .....Bílé břehy a za nimi daleký zelený kraj za rychlého rozbřesku.Pipin: To není tak zlé.Gandalf: Ne, ....... ne, to není.

Elrondův monolog - vize Aragorna & Arwen

14. prosince 2005 v 8:10 | moni333
  • ..... I když Aragorn přežije tuto válku, budete odloučeni. Bude-li poražen Sauron a Aragorn se stane králem a vyplní se všechno v co doufáš, on bude muset přesto okusit hořkost smrtelnosti. Ať mečem či věkem, během času Aragorn zemře. A pro Tebe nebude žádná útěcha. Žádná útěcha, která by usnadnila bolest z jeho odchodu. Aragorn dojde smrti. Obraz nádhery králů lidí nezkalené slávy před rozpadem světa. Ale Ty, má dcero, budeš pobývat ve tmě a v pochybnostech, jako soumrak v zimě, jež přichází bez hvězd, kde budeš dlít připoutána ke svému zármutku pod vadnoucími stromy, dokud se celý svět nepromění a dlouhé roky Tvého života nadobro neskončí.............
foto převzato ze stránek www.lordoftherings.mysteria.cz

Samvěd Křepelka - Monolog Sama ze Dvou věží

14. prosince 2005 v 7:10 | moni333
  • ......."Já vím, všechno je špatně. Ani bychom tu neměli být, ale jsme. Jako ve velkých příbězích pane Frodo. V těch důležitých, plných tmy a nebezpečí, kdy člověk ani nechtěl znát konec, protože nemohl být šťastný. Jak by mohl být svět ještě někdy takový jako býval, když se stalo tolik zlých věcí?. Ale nakonec je to jen pomíjivá věc, tenhle stín. I tma musí skončit. Nový den přijde a až vysvitne slunce, bude svítit tím jasněji. To byly příběhy, které v člověku zůstaly, které něco znamenaly i když byl ještě malý a nechápal proč. Ale myslím pane Frodo, teď chápu, už vím.... Lidi v těch příbězích měli spoustu možností vrátit se, ale nevrátili se. Šli dál, něčeho se drželi.... V tomhle světe ještě je dobro pane Frodo. Stojí za to o něj bojovat.
 
 

Reklama